O nas

Witamy na stronie internetowej BDG Nowosielscy Sp. J.

Biuro Doradztwa Gospodarczego Nowosielscy Sp. J. jest działającą od 2001 roku spółką specjalizującą się w obsłudze prawnej firm. Koncentrujemy się na zapewnieniu naszym Klientom bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym.

Gwarantujemy sprawność, szybkość działania i kompleksową opiekę nad formalno-prawną stroną działalności naszych Klientów. Szczegółową ofertę dopasowujemy do indywidualnych potrzeb.

Oferta

Biuro Doradztwa Gospodarczego Nowosielscy Spółka Jawna przedkłada ofertę kompleksowej obsługi prawnej Państwa przedsiębiorstwa.

Profesjonalne usługi prawnicze
 • icon

  udzielanie informacji prawnych ustnych lub na piśmie w bieżących sprawach przedsiębiorstwa

 • icon

  opracowywanie pism przedprocesowych i procesowych oraz wymagających argumentacji prawnej

 • icon

  przygotowanie bądź analiza prawna projektów umów

 • icon

  udział w negocjacjach z partnerami handlowymi

 • icon

  windykacja należności

 • icon

  odszkodowania za służebność przesyłu

Nasze doświadczenie to m. in.
 • icon

  prawo handlowe

  tworzenie i likwidacja spółek, analizy prawne, doradztwo w zakresie bieżącej działalności spółek, obsługa organów spółek, przekształcanie, łączenie i podział spółek, postępowanie upadłościowe i naprawcze, due diligence przedsiębiorstw oraz zorganizowanych części przedsiębiorstw

 • icon

  prawo cywilne

  doradztwo w zakresie umów, zawieranie i rozwiązywanie umów, analizowanie umów i innych aktów prawnych oraz czynności faktycznych i prawnych podejmowanych przez osoby fizyczne i osoby prawne, jak również jednostki nie posiadające osobowości prawnej, sporządzanie pism, umów i innych aktów prawnych, jak również wzorów umów typowych i ramowych, problematyka odpowiedzialności kontraktowej stron umów, uczestnictwo w prowadzonych negocjacjach

 • icon

  obsługa projektów finansowanych z funduszy unijnych

  obsługa prawna zamawiających, wykonawców, podwykonawców; administracja rozliczeń projektowych

 • icon

  obsługa prawna projektów informatycznych

  doradztwo prawne i analiza formalna dokumentacji projektów informatycznych (umowy, zamówienia, SLA)

 • icon

  doradztwo personalne, body leasing

  doradztwo prawne uwzględniające specyfikę tej gałęzi rynku

 • icon

  zamówienia publiczne

  doradztwo w procedurach przetargowych zarówno po stronie zamawiającego jak i oferentów

 • icon

  prawo ochrony środowiska

  doradztwo w zakresie przestrzegania wymogów ochrony środowiska (prawo krajowe i regulacje UE), doradztwo w zakresie uzyskiwania stosowanych pozwoleń przy realizacji inwestycji w zakresie ochrony środowiska

 • null

  prawo energetyczne

  doradztwo dotyczące wszelkiej działalności w sektorze energetycznym, w tym w zakresie relacji z odbiorcami końcowymi

 • icon

  odszkodowania za służebność przesyłu

  dochodzenie odszkodowań za słupy i linie energetyczne oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z pasa służebności przesyłu

 • icon

  prawo pracy

  doradztwo przy tworzeniu umów o pracę, wewnętrznych przepisów prawa pracy, jak również doradztwo przy ewentualnych sporach pracowniczych

Biuro na stałe współpracuje z zespołem specjalistów, w skład którego wchodzą adwokaci, notariusze, radcowie prawni, rzecznik patentowy, tłumacze, doradcy podatkowi. Zapewniamy profesjonalne zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych.

Nasi klienci

Do grona naszych Klientów należą / należeli m. in.:

 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A.
 • Amazon Filters Sp. z o. o.
 • Digital Lab Sp. z o. o.
 • Money Express Sp. z o. o.
 • Secura Nova Sp. z o. o.
 • Allview Electronics Sp. z o. o.
 • Mera Pnefal S. A.
 • Gaz Broker Sp. z o. o.
 • Point S Sp. z o. o.
 • Cemat Ceramika Sp. z o. o.
 • Pert Public Relation Sp. z o. o.
 • Konsorcjum Budowlano-Inwestycyjne Sp. z o. o.
 • Billennium Sp. z o. o.
 • Agroconsult J. Maciejewski W. Dubiela Sp. J.
 • Design Soul Sp. z o. o.
 • D&I Recruitment Sp. z o. o.
 • Enerad Sp. z o. o.
 • Nordcom Sp. z o. o.
 • Change Sp. z o. o.
 • Tele- Pern Sp. z o. o.
 • Partner Opony Polska Sp. z o. o.
 • Dr Weigert Polska Sp. z o. o.
 • Recamiere Sp. z o. o.
 • grupa kapitałowa Trenkwalder
 • CMC Sp. z o. o.
 • Stonewell Consulting Sp. z o. o.
 • Recruitment Power Sp. z o. o.
 • Innovatika Sp. z o. o.
 • Instalexport S. A.
 • Solenero Sp. z o. o.
 • Stowarzyszenie Kupców „Nowy Świat”
 • Stowarzyszenie Pro Bono Linguae
 • Netmark Dom Ekologiczny Sp. z o. o.
 • ZRUG Warszawa S. A.
Skontaktuj się z nami
Dane adresowe

BIURO DORADZTWA GOSPODARCZEGO Nowosielscy Sp. J.

ul. Bagatela 11/15, 00-585 Warszawa
bdg@bdgnowosielscy.com.pl

Paulina Nowosielska
+48 501 018 158
pn@bdgnowosielscy.com.pl

Michał Nowosielski
+48 501 338 949
mn@bdgnowosielscy.com.pl

NIP: 521 31 66 804
Regon: 017390321
KRS: 0000052196
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS

Zapraszamy do kontaktu:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości